Mạng thương mại điện tử Quẹo Lựa › Quẹo là thấy - Lựa là có

Hướng dẫn sử dụng

  1. Đăng ký
  2. Đăng nhập
  3. Quản lý tin đăng
    1. Đăng tin
    2. Sửa tin
    3. Up tin
  4. Gửi phản hồi

Đăng ký

Chọn mục Đăng ký để đăng ký thành viên

Nhập vào Họ tên thật của bạn hoặc tên công ty, của hàng giao dịch, mật khẩu, email (email mà bạn đang dùng) và bấm nút đăng ký

Khi bạn đăng ký thành công thì sẽ được tự động đăng nhập như hình sau

Đăng nhập

Lúc này bạn đã có tài khoản, bấm vào nút đăng nhập ở góc phải, phía trên

Cửa sổ đăng nhập hiện ra, và bạn đăng nhập bằng thông tin vừa đăng ký. (các lần sau chỉ cần dùng thông tin này để đăng bài và quản lý bài viết đã đăng)

Khi bạn đăng nhập thành công thì sẽ hiện thông báo như hình sau

Quản lý tin đăng

Đăng tin

Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào Quản lý tin đăng để đăng tin mới

Giao diện quản lý tin đăng hiện ra.

Bạn chọn vào Đăng tin, lúc này có thể bắt đầu đăng tin

Trong đó bạn phải nhập vào Tiêu đề, chọn chuyên mục… và nơi mà bạn đăng tin (ví dụ Tp Hồ Chí Minh) và quan trọng nhất là Nội dung chính là nội dung mà bạn muốn cho người xem thấy. Cuối cùng nhập Mã an toàn rồi bấm nút Đăng tin

Ví dụ: tôi sẽ đăng tin vào mục Cho thuê nhà ở, tại Quận 1, giá dưới 1,5tr và nơi đăng tin là Tp Hồ Chí Minh như hình dưới

Thì tôi sẽ chọn như sau

Bạn có thể copy nội dung này từ website khác (copy cả hình ảnh) hoặc upload trực tiếp hình từ đây (số lượng hình upload không giới hạn).

Sau khi hoàn thành hết bài viết bạn bấm bút Đăng tin.

Sửa tin

Để sửa 1 tin, bạn hãy bấm vào nút Sửa tin này tương ứng với tin đó

Lúc này giao diện sửa bài sẽ hiện ra và bạn bắt đầu sửa, sau đó bấm cập nhật như lúc tạo bài mới.

Up tin

Để Up một tin bạn chỉ việc bấm vào nút Up như dưới hình, lúc này bài viết của bạn sẽ được lên đầu trong mục mà bạn đăng.

Hiện tại Quẹo Lựa cho phép 1 user được phép Up miễn phí đến 100 lần/ngày.

Gửi phản hồi

Đây là tính năng hổ trợ việc trao đổi thông tin giữa người dùng với người dùng, người bán và người mua… được tốt hơn.

Để gửi phẩn hồi thì bạn cần phải có tài khoản trên Quẹo Lựa (để đăng ký tài khoàn bạn xem mục 1)

Dưới mỗi bài viết sẽ có phần gửi phản hồi, bạn bấm vào đây rồi gõ nội dung vào

Bấm vào nút Gởi phản hồi và nội dung phản hồi của bạn sẽ được đăng lên.